ระบบสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

(รอบทั่วไป)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประจำวันวันอังคาร ที่ 27 เดือนกันยายน พ.ศ.2565


ขออภัยระบบหน้านี้ยังไม่เปิดให้บริการ