ระบบสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

(รอบทั่วไป)

สอบถามได้ที่ หน่วยรับสมัครนักเรียน โทร.053-795-787

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วันจันทร์ ที่ 26 เดือนกันยายน พ.ศ.2565

จำนวน 253 ราย

ที่ใบสมัครที่ชื่อ - นามสกุลสำเนาบัตร ปชช.สำเนาทะเบียนบ้านสำเนา ปพ.1รับรองความประพฤติรับเอกสารสถานะการสมัคร
140372นางสาวพิศตะวัน    เขตชัยภูมิ
โรงเรียนเทิงวิทยาคม
13/03/2565
รับแล้วสำเร็จ
240370นางสาวสุพิชชา    พงษ์มณี
โรงเรียนเทิงวิทยาคม
12/03/2565
รับแล้วสำเร็จ
340369นายกฤตเมธ    ถูกจิตร
โรงเรียนเทิงวิทยาคม
12/03/2565
รับแล้วสำเร็จ
440363นายธะนุพงค์    ท้าวธะนะ
โรงเรียนเทิงวิทยาคม
11/03/2565
รับแล้วสำเร็จ
540361นางสาวญาณิศา    หินทราย
โรงเรียนเทิงวิทยาคม
11/03/2565
รับแล้วสำเร็จ
640360เด็กหญิงนงนุช    สว่างศรี
โรงเรียนเทิงวิทยาคม
11/03/2565
รับแล้วสำเร็จ
740359นายอานนท์    กลิ่นมณฑา
โรงเรียนเทิงวิทยาคม
11/03/2565
รับแล้วสำเร็จ
840357นางสาวกุลธิดา    ช่างปัด
โรงเรียนเทิงวิทยาคม
10/03/2565
รับแล้วสำเร็จ
940350นางสาวลัดดาวรรณ์    จันทร์วงค์
โรงเรียนเทิงวิทยาคม
10/03/2565
รับแล้วสำเร็จ
1040349เด็กหญิงปิยาภรณ์    ฟ้าตา
โรงเรียนเทิงวิทยาคม
10/03/2565
รับแล้วสำเร็จ
1140347นายธนกฤต    ยศใจ
โรงเรียนเทิงวิทยาคม
10/03/2565
รอรับเอกสารรอตรวจสอบ
1240344นายภูวเดช    มั่นถาวร
โรงเรียนเทิงวิทยาคม
11/03/2565
รับแล้วสำเร็จ
1340343นางสาวณัฐธิดา    มะโนวงค์
โรงเรียนเทิงวิทยาคม
11/03/2565
รับแล้วสำเร็จ
1440342นายกฤตยชญ์    บุตรเนียม
โรงเรียนเทิงวิทยาคม
11/03/2565
รับแล้วสำเร็จ
1540340นายวชิรวิทย์    ทองสกุล
โรงเรียนเทิงวิทยาคม
11/03/2565
รับแล้วสำเร็จ
1640336นางสาวเพ็ญพิชชา    บุญศรี
โรงเรียนเทิงวิทยาคม
10/03/2565
รับแล้วสำเร็จ
1740335นางสาวปภาดา    ธะนะวงศ์
โรงเรียนเทิงวิทยาคม
10/03/2565
รับแล้วสำเร็จ
1840334นางสาวพิชญาภา    ปิจจะ
โรงเรียนเทิงวิทยาคม
11/03/2565
รับแล้วสำเร็จ
1940333เด็กชายกษิดิส    จันทร์ฟอง
โรงเรียนเทิงวิทยาคม
11/03/2565
รับแล้วสำเร็จ
2040332นางสาวจิรัชญา    เทพจักร์
โรงเรียนเทิงวิทยาคม
11/03/2565
รับแล้วสำเร็จ


สอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยรับสมัครนักเรียน โทร.053-795-787
© 2020 Copyright : THOENGwit.ac.th
พัฒนาระบบโดย ครูโยธิน ศิริเอ้ย
278 หมู่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160