ระบบสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

(รอบทั่วไป)

สอบถามได้ที่ หน่วยรับสมัครนักเรียน โทร.053-795-787

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วันจันทร์ ที่ 26 เดือนกันยายน พ.ศ.2565

จำนวน 119 ราย

ที่ใบสมัครที่ชื่อ - นามสกุลสำเนาบัตร ปชช.สำเนาทะเบียนบ้านสำเนา ปพ.1รับรองความประพฤติรับเอกสารสถานะการสมัคร
140373นางสาวอชิรญา    สุขบัญชาชัย
โรงเรียนปล้องวิทยาคม
13/03/2565
รับแล้วสำเร็จ
240371นายจิระพงศ์    จำปาทิพย์
โรงเรียนเทิงวิทยาคม
12/03/2565
รอรับเอกสารรอตรวจสอบ
340368นางสาวศิตาพร    จักสี
โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา
12/03/2565
รอรับเอกสารรอตรวจสอบ
440367นายธัญพิสิษฐ์    สุขยิรัญ
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
11/03/2565
รอรับเอกสารรอตรวจสอบ
540366นางสาวกชกร    เเสงศรีจันทร์
โรงเรียนพญาลอวิทยาคม
11/03/2565
รอรับเอกสารรอตรวจสอบ
640365นายณัฐพัชร์    พัชรธิติพงศ์
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
11/03/2565
รอรับเอกสารรอตรวจสอบ
740364เด็กชายพีรพัฒน์    ผัดเวิ้น
โรงเรียนปล้องวิทยาคม
11/03/2565
รอรับเอกสารรอตรวจสอบ
840362นางสาวหมี่เพียว    เชอหมื่อ
โรงเรียนเทศบาล2(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)
11/03/2565
รับแล้วสำเร็จ
940358นายทรงวุฒิ    สวยเลิศ
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม2
10/03/2565
รอรับเอกสารรอตรวจสอบ
1040356เด็กหญิงพิชญาภา    แก้วหน่อ
โรงเรียนเด็กดีพิทยยาคม
10/03/2565
รับแล้วสำเร็จ
1140355นางสาวธัญชนก    โสภางาม
โรงเรียนบ้านเกี๋ยง คุรุราษฎร์วิทยา
10/03/2565
รับแล้วสำเร็จ
1240354นางสาวลักษิกา    คำมูล
โรงเรียนบ้านเกี๋ยง
10/03/2565
รับแล้วสำเร็จ
1340353นายกิตติภณ    แซ่โซ้ง
โรงเรียนโรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน
10/03/2565
รอรับเอกสารรอตรวจสอบ
1440352นายกำชัย    เทสมุทร์
โรงเรียนโรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
10/03/2565
รับแล้วสำเร็จ
1540351นางสาววิลาสินี    ไชยโน
โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม
10/03/2565
รอรับเอกสารรอตรวจสอบ
1640348เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์    สักลอ
โรงเรียนพญาลอวิทยาคม
10/03/2565
รอรับเอกสารรอตรวจสอบ
1740346นางสาวนิรัชพร    สิงห์แก้ว
โรงเรียนโรงเรียนขุนตาลวิทยาคมคม
10/03/2565
รับแล้วสำเร็จ
1840345นายนราธิป    ทองดี
โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุววรณประสิทธิ์)
10/03/2565
รับแล้วสำเร็จ
1940341นางสาวนิธยาภรณ์    แซ่ฟุ้ง
โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม
10/03/2565
รอรับเอกสารรอตรวจสอบ
2040339นางสาวณัชชา    เพชรลอม
โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม
10/03/2565
รอรับเอกสารรอตรวจสอบ


สอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยรับสมัครนักเรียน โทร.053-795-787
© 2020 Copyright : THOENGwit.ac.th
พัฒนาระบบโดย ครูโยธิน ศิริเอ้ย
278 หมู่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160