ระบบสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

(รอบทั่วไป)

สอบถามได้ที่ หน่วยรับสมัครนักเรียน โทร.053-795-787

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันจันทร์ ที่ 26 เดือนกันยายน พ.ศ.2565

จำนวน 224 ราย

ที่ใบสมัครที่ชื่อ - นามสกุลสำเนาบัตร ปชช.สำเนาทะเบียนบ้านสำเนา ปพ.1รับรองความประพฤติรับเอกสารสถานะการสมัคร
110381เด็กหญิงกัญญพัชร    วิลัย
โรงเรียนอนุบาลตาดควัน
13/03/2565
รับแล้วสำเร็จ
210379เด็กหญิงศศิกานต์    อินยะ
โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว
12/03/2565
รอรับเอกสารรอตรวจสอบ
310378เด็กหญิงบัญจรัตน์    สนน้อย
โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์
11/03/2565
รับแล้วสำเร็จ
410376เด็กหญิงอรวรรณ    ฟองการ
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
11/03/2565
รอรับเอกสารรอตรวจสอบ
510375เด็กหญิงโนรฮานูนบาทริเชีย    มูฮายัท
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
11/03/2565
รอรับเอกสารรอตรวจสอบ
610367เด็กชายสุทธิรัตน์    คำลือ
โรงเรียนเวียงเทิงเทิงทำนุประชา
11/03/2565
รับแล้วสำเร็จ
710365เด็กชายทิวากร    ทาแกง
โรงเรียนอนุบาลสุขเจริญพิทยา
11/03/2565
รับแล้วสำเร็จ
810364เด็กหญิงเจนจิรา    อิ่นคำ
โรงเรียนอนุบาลสุขเจริญพิทยา
11/03/2565
รับแล้วสำเร็จ
910363เด็กหญิงสิรี    โคตะบุตร
โรงเรียนอนุบาลสุขเจริญพิทยา
11/03/2565
รับแล้วสำเร็จ
1010362เด็กหญิงอภิชญา    สุวรรณรัตน์
โรงเรียนเทศบาลพญาเม็งราย 1 (ทุ่งเจ้า)
11/03/2565
รอรับเอกสารรอตรวจสอบ
1110361เด็กหญิงศิรดา    แก้วมูล
โรงเรียนอนุบาลสุขเจริญพิทยา
11/03/2565
รับแล้วสำเร็จ
1210360เด็กหญิงพรพิพัฒน์    เทพรักษา
โรงเรียนอนุบาลสุขเจริญพิทยา
11/03/2565
รับแล้วสำเร็จ
1310359เด็กหญิงกุลจิรา    ทิพย์พระวงค์
โรงเรียนอนุบาลสุขเจริญพิทยา
11/03/2565
รับแล้วสำเร็จ
1410358เด็กหญิงภาวินี    ปันทิพย์
โรงเรียนอนุบาลสุขเจริญพิทยา
11/03/2565
รับแล้วสำเร็จ
1510357เด็กหญิงพิรัลพัชร    ตันกูล
โรงเรียนอนุบาลสุขเจริญพิทยา
11/03/2565
รับแล้วสำเร็จ
1610356เด็กชายณัฐพงศ์    ตั๋นจี๋
โรงเรียนอนุบาลสุขเจริญพิทยา
11/03/2565
รับแล้วสำเร็จ
1710355เด็กชายธนกร    มุงจรส
โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา)
11/03/2565
รับแล้วสำเร็จ
1810354เด็กหญิงฐิติรัตน์    แซ่แต้
โรงเรียนโรงเรียนบ้านปล้องตลาด
11/03/2565
รอรับเอกสารรอตรวจสอบ
1910353เด็กหญิงธนัชพร    ทาใจ
โรงเรียนโรงเรียนบ้านปล้องตลาด
11/03/2565
รอรับเอกสารรอตรวจสอบ
2010352เด็กชายปิยวัชร์    สุขเหมอะ
โรงเรียนอนุบาลสุขเจริญพิทยา
11/03/2565
รับแล้วสำเร็จ


สอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยรับสมัครนักเรียน โทร.053-795-787
© 2020 Copyright : THOENGwit.ac.th
พัฒนาระบบโดย ครูโยธิน ศิริเอ้ย
278 หมู่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160