ระบบสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

(รอบทั่วไป)

สอบถามได้ที่ หน่วยรับสมัครนักเรียน โทร.053-795-787

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันจันทร์ ที่ 26 เดือนกันยายน พ.ศ.2565

จำนวน 157 ราย

ที่ใบสมัครที่ชื่อ - นามสกุลสำเนาบัตร ปชช.สำเนาทะเบียนบ้านสำเนา ปพ.1รับรองความประพฤติรับเอกสารสถานะการสมัคร
110380เด็กชายพีรพัฒน์    มูลต้น
โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา)
12/03/2565
รับแล้วสำเร็จ
210377เด็กหญิงเปรมปรียา    สิงอุโป
โรงเรียนโรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
11/03/2565
รับแล้วสำเร็จ
310374เด็กหญิงดาฟเน่ส์    แฟร์ต
โรงเรียนเวียงเทิง
11/03/2565
รับแล้วสำเร็จ
410373เด็กชายชนานันท์    ศัตรูพ่าย
โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา)
11/03/2565
รับแล้วสำเร็จ
510372เด็กหญิงธนัชพร    ปงลังกา
โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง
12/03/2565
รับแล้วสำเร็จ
610371เด็กหญิงชลธิดา    บุญทา
โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง
11/03/2565
รับแล้วสำเร็จ
710370เด็กหญิงฐานิดา    เต็มบุญ
โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง
11/03/2565
รับแล้วสำเร็จ
810369เด็กชายนครินทร์    เนตรเมืองมา
โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง
11/03/2565
รับแล้วสำเร็จ
910368เด็กหญิงธัญญาภรณ์    กันแก้ว
โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง
11/03/2565
รับแล้วสำเร็จ
1010366เด็กหญิงวรรณทกาญจน์    คงศรี
โรงเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้
11/03/2565
รับแล้วสำเร็จ
1110350เด็กชายกิตติกร    สุธรรมแปง
โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา)
11/03/2565
รับแล้วสำเร็จ
1210349เด็กหญิงนัทธิชา    ต๊ะปัญญา
โรงเรียนรร.เวียงเทิง(ทำนุประชา)
10/03/2565
รับแล้วสำเร็จ
1310348เด็กชายอนุวัต    ปันจุติ
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
10/03/2565
รับแล้วสำเร็จ
1410346เด็กหญิงจิราพัชร    ลือชัย
โรงเรียนโรงเรียนบ้านบุญนาค
10/03/2565
รับแล้วสำเร็จ
1510341เด็กชายชินวัตร    ไชยสพ
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
10/03/2565
รับแล้วสำเร็จ
1610338เด็กชายธีรภัทร์    คำพลงาม
โรงเรียนโรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
10/03/2565
รับแล้วสำเร็จ
1710337เด็กหญิงจิรานันท์    แซ่โซ้ง
โรงเรียนโรงเรียนบ้านถ้ำผาลาด
10/03/2565
รอรับเอกสารรอตรวจสอบ
1810335เด็กหญิงกรกนก    ศรีบุตร
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
10/03/2565
รับแล้วสำเร็จ
1910334เด็กหญิงเหมือนฝัน    ธิวงศ์
โรงเรียนโรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
10/03/2565
รับแล้วสำเร็จ
2010331เด็กชายภูริฉัตร    สืบสำราญ
โรงเรียนโรงเรียนบ้านดอนแยง
10/03/2565
รับแล้วสำเร็จ


สอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยรับสมัครนักเรียน โทร.053-795-787
© 2020 Copyright : THOENGwit.ac.th
พัฒนาระบบโดย ครูโยธิน ศิริเอ้ย
278 หมู่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160