สถิติผู้เข้าชม

2,812 ครั้ง

ระบบสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

(รอบทั่วไป)

-- ระบบรับสมัครปิด --

สอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยรับสมัครนักเรียน โรงเรียนเทิงวิทยาคม โทร.053-795-787
ถ้าการเข้าถึงข้อมูลไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ให้ทำการล้างข้อมูลการท่องเว็บ (คุกกี้) ก่อนนะจ๊ะ


ข่าวประชาสัมพันธ์

เริ่มเปิดรับสมัครในระบบออนไลน์ ในวันที่ 9 - 13 มีนาคม 2565

» เมื่อสมัครทางออนไลน์เสร็จแล้ว ผู้สมัครต้องส่งเอกสารทางไปรษณีย์มาที่โรงเรียน เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ ดังนี้
  1. ใบปะติดหน้าซองส่งเอกสาร (ปริ้นจากระบบรับสมัครออนไลน์)
  2. ใบสมัครเรียน(ปริ้นจากระบบรับสมัครออนไลน์)+ติดรูปนักเรียน(ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 ฉบับ
  3. เอกสารสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
  4. เอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
  5. เอกสารสำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 หรือ ปพ.6 / ปพ.7 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
» ให้ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2565 เท่านั้น โดยจะยึดการประทับตราไปรษณีย์วันที่ส่ง และตรวจสอบสถานะการส่งเอกสารได้ภายใน 1-2 วันหลังเอกสารส่งถึงโรงเรียน
» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 23 มีนาคม 2565
» สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  โทร.053-795-787
» ผู้สมัครสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวเข้าห้องสอบได้ตั้งแต่ วันที่ 24 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

ข่าวประกาศการรับสมัคร

มัธยมศึกษาปีที่ 1

© 2020 Copyright : THOENGwit.ac.th
พัฒนาระบบโดย ครูโยธิน ศิริเอ้ย
278 หมู่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160