ระบบสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

หน่วยรับสมัครนักเรียน โทร.053-795-787

ลืมรหัสผ่าน

รหัสผ่านก็คือวันเดือนปีเกิด ของคุณนั่นเองจ้า

รูปแบบ 00/00/0000
สอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยรับสมัครนักเรียน โทร.053-795-787