ระบบสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

(รอบทั่วไป)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
( นักเรียนเดิม โรงเรียนเทิงวิทยาคม)

วันจันทร์ ที่ 26 เดือนกันยายน พ.ศ.2565

นักเรียนคนใดที่มีความประสงค์เข้าเรียนในโรงเรียนเทิงวิทยาคม ให้ทำการยืนยันการเข้าเรียน ที่ปุ่ม ยืนยันสิทธิ์
0

ไม่มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในระดับชั้นนี้ครับ

ที่ใบสมัครที่ชื่อ - นามสกุลสถานะการรายงานตัวหมายเหตุ