โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
ตักบาตรในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

วันที่พุธที่ 10 กรกรฎาคม 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เจริญพุทธมนต์ โดยมีพระสงฆ์จำนวน 5 รูปในการรับบิณฑบาตร

10 กรกฎาคม 2567     นายโยธิน ศิริเอ้ย     กลุ่มกิจการนักเรียน


จำนวนผู้ชม : 56