โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
ตักบาตรฮอมบุญประจำเดือน

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 สภานักเรียนโรงเรียนเทิงวิทยาคม ดำเนินกิจกรรม "ตักบาตรฮอมบุญประจำเดือนกรกฎาคม" ณ อาคาร อโศก (อาคาร2)

7 กรกฎาคม 2567     นายโยธิน ศิริเอ้ย     กลุ่มกิจการนักเรียน


จำนวนผู้ชม : 112