โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
ร่วมการประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย

วันที่ 28 - 30 มิถุนายน พ.ศ.2567 นางณัชชา เรือนมูล นำนักเรียนชุมนุมนักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ ได้แก่ นางสาวกนกพิชญ์ อาทรประชาชิต ม.6/1 นายบุญญพัฒน์ จุมปู ม.6/11 และนายพรศักดิ์ดา หน่อแก้ว ม.6/10 เข้านำเสนอโครงงานด้านดาราศาสตร์ ซึ่งเป็ฯ 1 ใน 65 โครงงานจากทั่วประเทศ ในหัวข้อ "การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่ออายุขัย การขยายตัวสูงสุด และอัตราการขยายตัวสูงสุดต่อวัน ของจุดดวงอาทิตย์ ในช่วงเวลาที่เข้าใกล้สู่ช่วงสูงสุด (Maximum sunspot) ของวัฎจักรจุดมือที่ 25" ในงานประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) ครั้งที่ 10 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

6 กรกฎาคม 2567     นายโยธิน ศิริเอ้ย     กลุ่มวิชาการ


จำนวนผู้ชม : 68