บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2560

  ชนิด : บาสเกตบอล
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย)

คณะสีชมพู

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. นายธัณพิสิฐ จัทร์แดง
พิมพ์ 0 ครั้ง
2. นายวชิรวิทย์ มูลอัง
พิมพ์ 0 ครั้ง
3. นายวรพล จำปาวัน
พิมพ์ 0 ครั้ง
4. นายสัตจากาศ ภิวงศ์
พิมพ์ 0 ครั้ง
5. นายเจศฏา ปัญญาสอน
พิมพ์ 0 ครั้ง
6. เด็กชายชูธิพัฒน์ ผูกอ้น
พิมพ์ 0 ครั้ง
7. เด็กชายธนกฤต มูลอัง
พิมพ์ 0 ครั้ง
8. เด็กชายธีรวัตร คิดดี
พิมพ์ 0 ครั้ง
9. เด็กชายนฤบดี เทศสิงห์
พิมพ์ 0 ครั้ง
10. เด็กชายปฏิภาณ พิมโสดา
พิมพ์ 0 ครั้ง
11. เด็กชายพัทธ์ทนันท์ ทะนนท์
พิมพ์ 0 ครั้ง
12. เด็กชายอธิบดี อิใจ
พิมพ์ 0 ครั้ง