บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2560

  ชนิด : ฟุตบอล
ประเภท : ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1(ชาย)

คณะสีชมพู

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. เด็กชายก้องยศ กมลภพ
พิมพ์ 0 ครั้ง
2. เด็กชายฐาปกรณ์ กาทองทุ่ง
พิมพ์ 3 ครั้ง
3. เด็กชายปฏิภาณ พิมโสดา
พิมพ์ 0 ครั้ง
4. เด็กชายพิทักษ์ คำปัน
พิมพ์ 0 ครั้ง
5. เด็กชายวรเมธ ข้าวก่ำ
พิมพ์ 0 ครั้ง
6. เด็กชายวัศพล ภูมิคอนสาร
พิมพ์ 0 ครั้ง
7. เด็กชายวิชาฤทธิ์ จันธิมา
พิมพ์ 0 ครั้ง
8. เด็กชายสรวิชญ์ จันติ๊บ
พิมพ์ 0 ครั้ง
9. เด็กชายสิรวิชญ์ อารินเป็ง
พิมพ์ 0 ครั้ง