ไม่เข้าร่วมแข่งขัน

บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2560

  ชนิด : กรีฑา (ลู่, ลาน)
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย) ประเภท เขย่งก้าวกระโดด

คณะสีม่วง

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. เด็กชายปิยะศักดิ์ รู้ทำนอง
พิมพ์ 0 ครั้ง
2. เด็กชายปราบ ติ๊ปประใจ
พิมพ์ 0 ครั้ง