บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2560

  ชนิด : ฟุตซอล
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย)

คณะสีม่วง

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. เด็กชายชัยนันท์ จำปา
พิมพ์ 0 ครั้ง
2. เด็กชายนัทธพงศ์ แก้วกันใจ
พิมพ์ 0 ครั้ง
3. เด็กชายธนภพ เเก้วกันใจ
พิมพ์ 0 ครั้ง
4. เด็กชายดนุนัย ใครนุ่นนา
พิมพ์ 0 ครั้ง
5. เด็กชายโชคชัย เเทนคอน
พิมพ์ 0 ครั้ง
6. เดเ็กชายธารธร เเทนคอน
พิมพ์ 0 ครั้ง
7. เด็กชายปิยพนธ์ คำราช
พิมพ์ 0 ครั้ง
8. เด็กชายรชต กิจสดา
พิมพ์ 0 ครั้ง
9. เด็กชายวุฒิชัย ขระสูงเนิน
พิมพ์ 0 ครั้ง
10. เด็กชายธนวัฒน์ เทพคำ
พิมพ์ 0 ครั้ง