บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

  ชนิด : วอลเลย์บอล
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย)

คณะม่วง

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. นายฉัตรมงคล รักตน
2. นายฉัตรวรพล นันทลักษณ์โมฬี
3. นายณัฐพัฒน์ พระสว่าง
4. นายธีระภัทร แสนธิ
5. นายปฏิพัทธ์ บุญมา
6. นายปสุตา ทิวาพัฒน์
7. นายปิยราช เคหัง
8. นายรณชัย พูลเณร
9. นายสมปฏิภัทธ์ เมืองอินทร์
10. นายอดิศร หลวงแก้ว
11. นายเรืองวิทย์ นามนาย
12. นายภาณุพงศ์ ธนะมงคล