บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

  ชนิด : ฟุตบอล
ประเภท : ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1(ชาย)

คณะม่วง

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. เด็กชายฆณศัพท์ พรมตัน
2. เด็กชายจารุภัทร แท่งทอง
3. เด็กชายณัฐภูมิ ศรีกันไชย
4. เด็กชายรัชชานนท์ กาใจ
5. เด็กชายอภิวิชญ์ จิตสงคราม
6. เด็กชายราเมศวร์ น้อยก้อม
7. เด็กชายศุกลวัฒน์ จันทร์ฟ้าเลื่อม
8. เด็กชายภูมิชนก โพธิ์ขุนทด
9. เด็กชายธนกฤต ไชยมงคล