บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2560

  ชนิด : ฟุตบอล
ประเภท : ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย)

คณะสีแสด

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. กรฏฎ ขรรค์ชัย
พิมพ์ 0 ครั้ง
2. กิตติพงษ์ สถาน
พิมพ์ 0 ครั้ง
3. ณภัทร จันทร์ฟ้าเลื่อม
พิมพ์ 0 ครั้ง
4. ณัฐคนัย สูงห้าวหว้า
พิมพ์ 0 ครั้ง
5. ธีรภัทร เมืองสม
พิมพ์ 0 ครั้ง
6. นวพล สมชอบ
พิมพ์ 0 ครั้ง
7. ปสุตา ทิวาพัฒน์
พิมพ์ 0 ครั้ง
8. รัตนศักดิ์ กจิละ
พิมพ์ 0 ครั้ง
9. วรการณ์ ณ น่าน
พิมพ์ 0 ครั้ง
10. ศุภาณัฐ แก้วรากมุข
พิมพ์ 0 ครั้ง
11. สรัช พลเสร
พิมพ์ 0 ครั้ง
12. สิรวิชญ์ ปอใจ
พิมพ์ 0 ครั้ง