บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2560

  ชนิด : ฟุตซอล
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย)

คณะสีแสด

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. นายธีรวัต ฟองดา
พิมพ์ 0 ครั้ง
2. นายธนภัทร สีใส
พิมพ์ 0 ครั้ง
3. นายจิรพนธ์ สุทธะ
พิมพ์ 0 ครั้ง
4. นายอัษฎายุท พรมผัด
พิมพ์ 0 ครั้ง
5. นายวุฒิชัย ใจยศ
พิมพ์ 0 ครั้ง
6. นายจีราวุฒิ ปันต่า
พิมพ์ 0 ครั้ง
7. นายวิทยา อมรสิทธิ์
พิมพ์ 0 ครั้ง
8. นายมงคล ช่วยบ้าน
พิมพ์ 0 ครั้ง