บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

  ชนิด : กีฑา
ประเภท : ทุ่มน้ำหนักมอต้นหญิง

คณะสีฟ้า

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร