บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2560

  ชนิด : วอลเลย์บอล
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย)

คณะสีฟ้า

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. เด็กชายฐานพัฒน์ ดีพาชู
พิมพ์ 0 ครั้ง
2. เด็กชายกลวัชร์ ผั้นตื้อ
พิมพ์ 0 ครั้ง
3. เด็กชายกันตรี อินรัตน์
พิมพ์ 0 ครั้ง
4. เด็กชายณภัทร ภูบรรทัด
พิมพ์ 0 ครั้ง
5. เด็กชายธนภูมิ หล้าเที่ยง
พิมพ์ 0 ครั้ง
6. เด็กชายบุญฤทธิ์ ไชยมงคล
พิมพ์ 0 ครั้ง
7. เด็กชายพีรพัฒน์ ผ่องมณี
พิมพ์ 1 ครั้ง
8. เด็กชายมงคลชัย ป้องปก
พิมพ์ 0 ครั้ง
9. เด็กชายฤชา ทะโล
พิมพ์ 0 ครั้ง
10. เด็กชายสมปฏิภัทร เมืองอินทร์
พิมพ์ 0 ครั้ง
11. เด็กชายสิทธชัย ภูสอดศรี
พิมพ์ 0 ครั้ง
12. เด็กชายอิศรา จินะศรี
พิมพ์ 0 ครั้ง