ประจำปีการศึกษา 2560


บาสเกตบอล: ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย)

ที่ ชื่อ-นามสกุล ผลการแข่งขัน