คณะสี

คณะสีฟ้า

5

7

1

13


คณะสีเขียว

5

2

4

11


คณะสีแสด

2

3

4

9


คณะสีม่วง

2

3

2

7


คณะสีชมพู

2

1

4

7