คณะแสด
ฟุตบอล
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย)

ฟุตซอล
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย)

ฟุตซอล
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย)

วอลเลย์บอล
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย)

ปิงปอง
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย) ประเภทชายเดี่ยว

ปิงปอง
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทคู่ผสม

ปิงปอง
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(หญิง) ประเภทคู่หญิง

ปิงปอง
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย) ประเภทคู่ชาย

เปตอง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย) ประเภททีม

เปตอง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทคู่ผสม

เปตอง
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(หญิง) ประเภททีม

เปตอง
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย) ประเภทเดี่ยว

เปตอง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย) ประเภทคู่

เปตอง
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย) ประเภทคู่

เปตอง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หญิง) ประเภทเดี่ยว

เปตอง
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทคู่ผสม

ตะกร้อ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(หญิง)

ตะกร้อ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย)

ตะกร้อ
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (หญิง)

ตะกร้อ
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ชาย)

กีฑา
ขว้างจักรมอปลายชาย

กีฑา
ทุ่มน้ำหนักมอปลายชาย

กีฑา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หญิง) ประเภท วื่ง 200 เมตร

กีฑา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย) ประเภท วื่ง 400 เมตร

E-sports (ROV)
มอต้น

E-sports (ROV)
มอปลาย