คณะแสด
บาสเกตบอล
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หญิง)

บาสเกตบอล
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย)

วอลเลย์บอล
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(หญิง)

ปิงปอง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หญิง) ประเภทหญิงเดี่ยว

ปิงปอง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทคู่ผสม

เปตอง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย) ประเภทเดี่ยว

เปตอง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หญิง) ประเภทคู่

เปตอง
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย) ประเภททีม

ตะกร้อ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หญิง)

กีฑา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หญิง) ประเภท วื่ง 4X400 เมตร

กีฑา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย) ประเภท วื่ง 200 เมตร

กีฑา
เขย่งก้าวกระโดดหญิงมอปลาย

กีฑา
เขย่งก้าวกระโดดชายมอปลาย

กีฑา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย) ประเภท วื่ง 4X400 เมตร

ผู้นำเชียร์/เชียร์ลีดเดอร์
ผู้นำเชียร์(หรีดเดอร์)