คณะแสด
ฟุตบอล
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1(ชาย)

ปิงปอง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หญิง) ประเภทคู่หญิง

เปตอง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หญิง) ประเภททีม

เปตอง
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(หญิง) ประเภทเดี่ยว

กีฑา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หญิง) ประเภท วื่ง 100 เมตร

กีฑา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย) ประเภท วื่ง 100 เมตร

กีฑา
ทุ่มน้ำหนักมอปลายหญิง

กีฑา
กระโดดไกลหญิงมอปลาย

กีฑา
กระโดดไกลชายมอต้น

กีฑา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หญิง) ประเภท วื่ง 4X100 เมตร