คณะแสด
ฟุตซอล
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย)

เทเบิลเทนนิส
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทคู่ผสม

เทเบิลเทนนิส
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หญิง) ประเภทหญิงเดี่ยว

เปตอง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หญิง) ประเภททีม

เปตอง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทคู่ผสม

เปตอง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หญิง) ประเภทเดี่ยว

กีฑา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย) ประเภท วื่ง 4X100 เมตร

กีฑา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย) ประเภท วื่ง 4X200 เมตร

เชียร์ลีดเดอร์
ผู้นำเชียร์(หรีดเดอร์)