คณะชมพู
ฟุตบอล
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย)

ฟุตบอล
ระดับชั้นมัธยมศึกษา(หญิง)

ฟุตบอล
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย)

บาสเกตบอล
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หญิง)

บาสเกตบอล
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย)

วอลเลย์บอล
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย)

วอลเลย์บอล
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หญิง)

วอลเลย์บอล
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย)

ปิงปอง
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทคู่ผสม

ปิงปอง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย) ประเภทคู่ชาย

ปิงปอง
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย) ประเภทคู่ชาย

ปิงปอง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หญิง) ประเภทหญิงเดี่ยว

เปตอง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย) ประเภทเดี่ยว

เปตอง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หญิง) ประเภททีม

เปตอง
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(หญิง) ประเภททีม

เปตอง
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(หญิง) ประเภทเดี่ยว

เปตอง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย) ประเภทคู่

ตะกร้อ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หญิง)

ตะกร้อ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย)

ตะกร้อ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย)

กีฑา
ขว้างจักรมอปลายหญิง

กีฑา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย) ประเภท วื่ง 4X400 เมตร

กีฑา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(หญิง) ประเภท วื่ง 4X100 เมตร

กีฑา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย) ประเภท วื่ง 4X100 เมตร

กีฑา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หญิง) ประเภท วื่ง 4X400 เมตร

กีฑา
เขย่งก้าวกระโดดหญิงมอปลาย

ผู้นำเชียร์/เชียร์ลีดเดอร์
ผู้นำเชียร์(หรีดเดอร์)