คณะชมพู
บาสเกตบอล
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(หญิง)

ปิงปอง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย) ประเภทชายเดี่ยว

ปิงปอง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หญิง) ประเภทคู่หญิง

ปิงปอง
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(หญิง) ประเภทคู่หญิง

เปตอง
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(คู่) หญิง

เปตอง
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย) ประเภทเดี่ยว

กีฑา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(หญิง) ประเภท วื่ง 200 เมตร

กีฑา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย) ประเภท วื่ง 200 เมตร

กีฑา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(หญิง) ประเภท วื่ง 100 เมตร

กีฑา
ทุ่มน้ำหนักมอต้นชาย

กีฑา
ขว้างจักรมอต้นหญิง

กีฑา
กระโดดไกลชายมอต้น

กีฑา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(หญิง) ประเภท วื่ง 400 เมตร