คณะชมพู
ฟุตซอล
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย)

บาสเกตบอล
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย)

วอลเลย์บอล
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(หญิง)

ปิงปอง
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย) ประเภทชายเดี่ยว

ปิงปอง
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(หญิง) ประเภทหญิงเดี่ยว

ปิงปอง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทคู่ผสม

เปตอง
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย) ประเภททีม

เปตอง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หญิง) ประเภทคู่

ตะกร้อ
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (หญิง)

กีฑา
กระโดดไกลหญิงมอต้น

กีฑา
ทุ่มน้ำหนักมอต้นหญิง

กีฑา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย) ประเภท วื่ง 100 เมตร

กีฑา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หญิง) ประเภท วื่ง 200 เมตร

กีฑา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย) ประเภท วื่ง 4X400 เมตร

E-sports (ROV)
มอต้น