คณะม่วง
ฟุตบอล
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย)

ฟุตบอล
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1(ชาย)

ฟุตซอล
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย)

บาสเกตบอล
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย)

บาสเกตบอล
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(หญิง)

บาสเกตบอล
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หญิง)

วอลเลย์บอล
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(หญิง)

ปิงปอง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หญิง) ประเภทหญิงเดี่ยว

ปิงปอง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทคู่ผสม

เปตอง
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(คู่) หญิง

เปตอง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หญิง) ประเภทคู่

เปตอง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หญิง) ประเภททีม

ตะกร้อ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หญิง)

กีฑา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย) ประเภท วื่ง 400 เมตร

กีฑา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย) ประเภท วื่ง 200 เมตร

กีฑา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(หญิง) ประเภท วื่ง 100 เมตร

กีฑา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หญิง) ประเภท วื่ง 400 เมตร

กีฑา
ทุ่มน้ำหนักมอปลายหญิง

กีฑา
ทุ่มน้ำหนักมอต้นชาย

กีฑา
ขว้างจักรมอต้นหญิง

กีฑา
กระโดดไกลชายมอปลาย

กีฑา
กระโดดไกลหญิงมอต้น

กีฑา
กระโดดไกลชายมอต้น

กีฑา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย) ประเภท วื่ง 4X400 เมตร

ผู้นำเชียร์/เชียร์ลีดเดอร์
ผู้นำเชียร์(หรีดเดอร์)

E-sports (ROV)
มอต้น