คณะม่วง
ฟุตซอล
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย)

วอลเลย์บอล
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หญิง)

ปิงปอง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย) ประเภทชายเดี่ยว

ปิงปอง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย) ประเภทคู่ชาย

เปตอง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย) ประเภททีม

เปตอง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย) ประเภทคู่

เปตอง
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย) ประเภทเดี่ยว

เปตอง
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(หญิง) ประเภททีม

เปตอง
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย) ประเภทคู่

เปตอง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หญิง) ประเภทเดี่ยว

เปตอง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย) ประเภทเดี่ยว

ตะกร้อ
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ชาย)

กีฑา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย) ประเภท วื่ง 4X400 เมตร

กีฑา
ทุ่มน้ำหนักมอปลายชาย

กีฑา
ขว้างจักรมอปลายชาย

กีฑา
ขว้างจักรมอต้นชาย

กีฑา
เขย่งก้าวกระโดดหญิงมอปลาย

กีฑา
เขย่งก้าวกระโดดชายมอปลาย

E-sports (ROV)
มอปลาย