คณะสีฟ้า
ฟุตบอล
ระดับชั้นมัธยมศึกษา(หญิง)

ฟุตบอล
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย)

บาสเกตบอล
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย)

บาสเกตบอล
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หญิง)

วอลเลย์บอล
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หญิง)

วอลเลย์บอล
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย)

วอลเลย์บอล
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย)

เทเบิลเทนนิส
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย) ประเภทชายเดี่ยว

เทเบิลเทนนิส
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย) ประเภทคู่ชาย

เปตอง
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย) ประเภทเดี่ยว

ตะกร้อ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย)

กีฑา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย) ประเภท วื่ง 4X200 เมตร

กีฑา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(หญิง) ประเภท วื่ง 4X200 เมตร

กีฑา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย) ประเภท วื่ง 4X100 เมตร

กีฑา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย) ประเภท วื่ง 400 เมตร

กีฑา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย) ประเภท วื่ง 200 เมตร

กีฑา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย) ประเภท วื่ง 100 เมตร