ตะกร้อ

No.
รายการ
กรรมการตัดสิน
1.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(หญิง)
2.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย)
3.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หญิง)
4.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย)
5.ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ชาย)
6.ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (หญิง)
  มี 6 รายการ  

  กรีฑา (ลู่, ลาน)

No.
รายการ
กรรมการตัดสิน
1.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย) ประเภท วิ่ง 60 เมตร
2.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(หญิง) ประเภท วิ่ง 60 เมตร
3.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย) ประเภท วิ่ง 100 เมตร
4.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(หญิง) ประเภท วิ่ง 100 เมตร
5.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย) ประเภท วิ่ง 100 เมตร
6.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หญิง) ประเภท วิ่ง 100 เมตร
7.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย) ประเภท วิ่ง 200 เมตร
8.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หญิง) ประเภท วิ่ง 200 เมตร
9.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย) ประเภท วิ่ง 300 เมตร
10.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(หญิง) ประเภท วิ่ง 300 เมตร
11.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย) ประเภท วิ่ง 400 เมตร
12.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หญิง) ประเภท วิ่ง 400 เมตร
13.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย) ประเภท วิ่ง 4X100 เมตร
14.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(หญิง) ประเภท วิ่ง 4X100 เมตร
15.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายน(ชาย) ประเภท วิ่ง 4X100 เมตร
16.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หญิง) ประเภท วิ่ง 4X100 เมตร
17.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย) ประเภท กระโดดไกล
18.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(หญิง) ประเภท กระโดดไกล
19.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย) ประเภท ขว้างจักร
20.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(หญิง) ประเภท ขว้างจักร
21.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย) ประเภท ทุ่มน้ำหนัก
22.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(หญิง) ประเภท ทุ่มน้ำหนัก
23.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย) ประเภท กระโดดไกล
24.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หญิง) ประเภท กระโดดไกล
25.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย) ประเภท เขย่งก้าวกระโดด
26.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หญิง) ประเภท เขย่งก้าวกระโดด
27.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย) ประเภท ขว้างจักร
28.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หญิง) ประเภท ขว้างจักร
29.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย) ประเภท ทุ่มน้ำหนัก
30.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หญิง) ประเภท ทุ่มน้ำหนัก
31.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(หญิง) ประเภท เขย่งก้าวกระโดด
32.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย) ประเภท เขย่งก้าวกระโดด
33.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย) ประเภท ทุ่มน้ำหนัก(2)
34.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หญิง) ประเภท ทุ่มน้ำหนัก(2)
35.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย) ประเภท ทุ่มน้ำหนัก(2)
  มี 35 รายการ  

  กองเชียร์และผู้นำเชียร์

No.
รายการ
กรรมการตัดสิน
1.ผู้นำเชียร์(หรีดเดอร์)
  มี 1 รายการ