วอลเลย์บอล

No.
รายการ
กรรมการตัดสิน
1.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(หญิง)
2.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย)
3.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หญิง)
4.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย)
  มี 4 รายการ  

  ปิงปอง

No.
รายการ
กรรมการตัดสิน
1.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย) ประเภทชายเดี่ยว
2.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย) ประเภทชายเดี่ยว
3.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หญิง) ประเภทหญิงเดี่ยว
4.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(หญิง) ประเภทหญิงเดี่ยว
5.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย) ประเภทคู่ชาย
6.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย) ประเภทคู่ชาย
7.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หญิง) ประเภทคู่หญิง
8.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(หญิง) ประเภทคู่หญิง
9.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทคู่ผสม
10.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทคู่ผสม
  มี 10 รายการ  

  เปตอง

No.
รายการ
กรรมการตัดสิน
1.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย) ประเภทเดี่ยว
2.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(หญิง) ประเภทเดี่ยว
3.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทคู่ผสม
4.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย) ประเภททีม
5.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หญิง) ประเภททีม
6.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทคู่ผสม
7.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทคู่ผสม
8.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย) ประเภททีม
9.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(หญิง) ประเภททีม
10.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย) ประเภทคู่
11.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หญิง) ประเภทคู่
12.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย) ประเภทคู่
13.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย) ประเภทเดี่ยว
14.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หญิง) ประเภทเดี่ยว
15.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(คู่) หญิง
  มี 15 รายการ