ปิดหน้าต่างนี้

  ฟุตบอล

No.
รายการ
กรรมการตัดสิน
1.ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย)  
2.ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย)  
3.ระดับชั้นมัธยมศึกษา(หญิง)  
4.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1(ชาย)  
  มี 4 รายการ  

  ฟุตซอล

No.
รายการ
กรรมการตัดสิน
1.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย)  
2.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย)   
  มี 2 รายการ  

  บาสเกตบอล

No.
รายการ
กรรมการตัดสิน
1.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย)  
2.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(หญิง)  
3.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หญิง)  
4.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย)  
  มี 4 รายการ