ฟุตบอล

No.
รายการ
กรรมการตัดสิน
1.ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย)
2.ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย)
3.ระดับชั้นมัธยมศึกษา(หญิง)
4.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1(ชาย)
  มี 4 รายการ  

  ฟุตซอล

No.
รายการ
กรรมการตัดสิน
1.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย)
2.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย)
  มี 2 รายการ  

  บาสเกตบอล

No.
รายการ
กรรมการตัดสิน
1.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย)
2.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(หญิง)
3.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หญิง)
4.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย)
  มี 4 รายการ