ฟุตบอล

No.
รายการ
นักกีฬา/คน
สถานะ
1.ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย)
25
          
2.ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย)
25
          
3.ระดับชั้นมัธยมศึกษา(หญิง)
25
          
4.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1(ชาย)
25
          
  มี 4 รายการ  

  ฟุตซอล

No.
รายการ
นักกีฬา/คน
สถานะ
1.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย)
15
          
2.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย)
15
          
  มี 2 รายการ  

  บาสเกตบอล

No.
รายการ
นักกีฬา/คน
สถานะ
1.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย)
12
          
2.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(หญิง)
12
          
3.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หญิง)
12
          
4.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย)
12
          
  มี 4 รายการ  

  วอลเลย์บอล

No.
รายการ
นักกีฬา/คน
สถานะ
1.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(หญิง)
12
          
2.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย)
12
          
3.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หญิง)
12
          
4.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย)
12
          
  มี 4 รายการ  

  ปิงปอง

No.
รายการ
นักกีฬา/คน
สถานะ
1.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย) ประเภทชายเดี่ยว
2
          
2.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย) ประเภทชายเดี่ยว
2
          
3.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หญิง) ประเภทหญิงเดี่ยว
2
          
4.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(หญิง) ประเภทหญิงเดี่ยว
2
          
5.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย) ประเภทคู่ชาย
2
          
6.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย) ประเภทคู่ชาย
2
          
7.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หญิง) ประเภทคู่หญิง
2
          
8.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(หญิง) ประเภทคู่หญิง
2
          
9.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทคู่ผสม
2
          
10.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทคู่ผสม
2
          
  มี 10 รายการ  

  เปตอง

No.
รายการ
นักกีฬา/คน
สถานะ
1.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย) ประเภทเดี่ยว
2
          
2.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(หญิง) ประเภทเดี่ยว
2
          
3.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทคู่ผสม
4
          
4.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย) ประเภททีม
3
          
5.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หญิง) ประเภททีม
3
          
6.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทคู่ผสม
2
          
7.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทคู่ผสม
2
          
8.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย) ประเภททีม
3
          
9.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(หญิง) ประเภททีม
3
          
10.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย) ประเภทคู่
2
          
11.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หญิง) ประเภทคู่
2
          
12.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย) ประเภทคู่
2
          
13.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย) ประเภทเดี่ยว
2
          
14.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หญิง) ประเภทเดี่ยว
2
          
15.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(คู่) หญิง
2
          
  มี 15 รายการ  

  ตะกร้อ

No.
รายการ
นักกีฬา/คน
สถานะ
1.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(หญิง)
12
          
2.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย)
12
          
3.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หญิง)
12
          
4.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย)
12
          
5.ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ชาย)
12
          
6.ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (หญิง)
12
          
  มี 6 รายการ  

  กรีฑา (ลู่, ลาน)

No.
รายการ
นักกีฬา/คน
สถานะ
1.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย) ประเภท วิ่ง 60 เมตร
1
          
2.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(หญิง) ประเภท วิ่ง 60 เมตร
1
          
3.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย) ประเภท วิ่ง 100 เมตร
1
          
4.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(หญิง) ประเภท วิ่ง 100 เมตร
1
          
5.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย) ประเภท วิ่ง 100 เมตร
1
          
6.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หญิง) ประเภท วิ่ง 100 เมตร
1
          
7.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย) ประเภท วิ่ง 200 เมตร
1
          
8.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หญิง) ประเภท วิ่ง 200 เมตร
1
          
9.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย) ประเภท วิ่ง 300 เมตร
1
          
10.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(หญิง) ประเภท วิ่ง 300 เมตร
1
          
11.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย) ประเภท วิ่ง 400 เมตร
1
          
12.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หญิง) ประเภท วิ่ง 400 เมตร
1
          
13.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย) ประเภท วิ่ง 4X100 เมตร
4
          
14.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(หญิง) ประเภท วิ่ง 4X100 เมตร
4
          
15.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายน(ชาย) ประเภท วิ่ง 4X100 เมตร
4
          
16.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หญิง) ประเภท วิ่ง 4X100 เมตร
4
          
17.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย) ประเภท กระโดดไกล
2
          
18.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(หญิง) ประเภท กระโดดไกล
2
          
19.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย) ประเภท ขว้างจักร
2
          
20.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(หญิง) ประเภท ขว้างจักร
2
          
21.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย) ประเภท ทุ่มน้ำหนัก
2
          
22.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(หญิง) ประเภท ทุ่มน้ำหนัก
2
          
23.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย) ประเภท กระโดดไกล
2
          
24.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หญิง) ประเภท กระโดดไกล
2
          
25.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย) ประเภท เขย่งก้าวกระโดด
2
          
26.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หญิง) ประเภท เขย่งก้าวกระโดด
2
          
27.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย) ประเภท ขว้างจักร
2
          
28.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หญิง) ประเภท ขว้างจักร
2
          
29.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย) ประเภท ทุ่มน้ำหนัก
2
          
30.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หญิง) ประเภท ทุ่มน้ำหนัก
2
          
31.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(หญิง) ประเภท เขย่งก้าวกระโดด
2
          
32.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย) ประเภท เขย่งก้าวกระโดด
2
          
33.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย) ประเภท ทุ่มน้ำหนัก(2)
2
          
34.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หญิง) ประเภท ทุ่มน้ำหนัก(2)
2
          
35.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย) ประเภท ทุ่มน้ำหนัก(2)
2
          
  มี 35 รายการ  

  กองเชียร์และผู้นำเชียร์

No.
รายการ
นักกีฬา/คน
สถานะ
1.ผู้นำเชียร์(หรีดเดอร์)
40
          
  มี 1 รายการ