ปิดหน้าต่างนี้

  ฟุตบอล

No.
รายการ
นักกีฬา/คน
สถานะ
1.ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย)
25
          
2.ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย)
25
          
3.ระดับชั้นมัธยมศึกษา(หญิง)
25
          
4.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1(ชาย)
25
          
  มี 4 รายการ  

  ฟุตซอล

No.
รายการ
นักกีฬา/คน
สถานะ
1.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย)
15
          
2.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย)
15
          
  มี 2 รายการ  

  บาสเกตบอล

No.
รายการ
นักกีฬา/คน
สถานะ
1.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย)
15
          
2.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(หญิง)
15
          
3.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หญิง)
15
          
4.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย)
15
          
  มี 4 รายการ  

  วอลเลย์บอล

No.
รายการ
นักกีฬา/คน
สถานะ
1.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(หญิง)
15
          
2.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย)
15
          
3.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หญิง)
15
          
4.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย)
15
          
  มี 4 รายการ  

  ปิงปอง

No.
รายการ
นักกีฬา/คน
สถานะ
1.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย) ประเภทชายเดี่ยว
3
          
2.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย) ประเภทชายเดี่ยว
3
          
3.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หญิง) ประเภทหญิงเดี่ยว
3
          
4.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(หญิง) ประเภทหญิงเดี่ยว
3
          
5.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย) ประเภทคู่ชาย
3
          
6.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย) ประเภทคู่ชาย
3
          
7.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หญิง) ประเภทคู่หญิง
3
          
8.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(หญิง) ประเภทคู่หญิง
3
          
9.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทคู่ผสม
3
          
10.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทคู่ผสม
3
          
  มี 10 รายการ  

  เปตอง

No.
รายการ
นักกีฬา/คน
สถานะ
1.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย) ประเภทเดี่ยว
1
          
2.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(หญิง) ประเภทเดี่ยว
1
          
3.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทคู่ผสม
3
          
4.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย) ประเภททีม
5
          
5.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หญิง) ประเภททีม
5
          
6.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทคู่ผสม
3
          
7.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย) ประเภททีม
5
          
8.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(หญิง) ประเภททีม
5
          
9.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย) ประเภทคู่
3
          
10.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หญิง) ประเภทคู่
3
          
11.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย) ประเภทคู่
3
          
12.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย) ประเภทเดี่ยว
3
          
13.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หญิง) ประเภทเดี่ยว
3
          
14.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(คู่) หญิง
3
          
  มี 14 รายการ  

  ตะกร้อ

No.
รายการ
นักกีฬา/คน
สถานะ
1.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(หญิง)
6
          
2.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย)
6
          
3.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หญิง)
6
          
4.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย)
6
          
5.ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ชาย)
6
          
6.ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (หญิง)
6
          
  มี 6 รายการ  

  กีฑา

No.
รายการ
นักกีฬา/คน
สถานะ
1.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย) ประเภท วื่ง 100 เมตร
1
          
2.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(หญิง) ประเภท วื่ง 100 เมตร
1
          
3.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย) ประเภท วื่ง 100 เมตร
1
          
4.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หญิง) ประเภท วื่ง 100 เมตร
1
          
5.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย) ประเภท วื่ง 200 เมตร
1
          
6.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หญิง) ประเภท วื่ง 200 เมตร
1
          
7.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย) ประเภท วื่ง 200 เมตร
1
          
8.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(หญิง) ประเภท วื่ง 200 เมตร
1
          
9.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย) ประเภท วื่ง 400 เมตร
1
          
10.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หญิง) ประเภท วื่ง 400 เมตร
1
          
11.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย) ประเภท วื่ง 4X100 เมตร
4
          
12.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(หญิง) ประเภท วื่ง 4X100 เมตร
4
          
13.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย) ประเภท วื่ง 4X100 เมตร
4
          
14.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หญิง) ประเภท วื่ง 4X100 เมตร
4
          
15.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย) ประเภท วื่ง 400 เมตร
1
          
16.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(หญิง) ประเภท วื่ง 400 เมตร
1
          
17.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(หญิง) ประเภท วื่ง 4X400 เมตร
4
          
18.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย) ประเภท วื่ง 4X400 เมตร
4
          
19.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หญิง) ประเภท วื่ง 4X400 เมตร
4
          
20.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย) ประเภท วื่ง 4X400 เมตร
4
          
21.กระโดดไกลชายมอต้น
1
          
22.กระโดดไกลหญิงมอต้น
1
          
23.กระโดดไกลชายมอปลาย
1
          
24.กระโดดไกลหญิงมอปลาย
1
          
25.เขย่งก้าวกระโดดชายมอปลาย
1
          
26.เขย่งก้าวกระโดดหญิงมอปลาย
1
          
27.ขว้างจักรมอต้นชาย
1
          
28.ขว้างจักรมอต้นหญิง
1
          
29.ขว้างจักรมอปลายชาย
1
          
30.ขว้างจักรมอปลายหญิง
1
          
31.ทุ่มน้ำหนักมอต้นชาย
1
          
32.ทุ่มน้ำหนักมอต้นหญิง
1
          
33.ทุ่มน้ำหนักมอปลายชาย
1
          
34.ทุ่มน้ำหนักมอปลายหญิง
1
          
  มี 34 รายการ  

  ผู้นำเชียร์/เชียร์ลีดเดอร์

No.
รายการ
นักกีฬา/คน
สถานะ
1.ผู้นำเชียร์(หรีดเดอร์)
40
          
  มี 1 รายการ  

  E-sports (ROV)

  มี 2 รายการ