เผยแพร่ผลงานวิชาการ

รายงานการวิจัย, แบบฝึกหัด, เอกสารประกอบการเรียนรู้.

ผู้เผยแพร่ผลงาน : นายโยธิน ศิริเอ้ย

เรื่อง  เขียนโปรแกรมคิดเกรดด้วยภาษา php

เริ่มเผยแพร่ 26 กรกฎาคม 2559

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม 1627 คน

บทคัดย่อ

           เขียนโปรแกรมคิดเกรดด้วยภาษา php เป็นแนวคิดของการเขียนโปรแกรมด้วยกลุ่มคำสั่งตรวจสอบเงื่อนไข(elseif) นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์สร้างโปรแกรมได้หลากหลายโปรแกรมนะครับ นี้เป็นเพียงตัวอย่างการนำ elseif มาใช้ในการพัฒนาโปรแกรมคิดเกรด

File PDF Name: 8.pdf 
    
Download File

 
Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th