ผู้เผยแพร่ผลงาน : นายโยธิน ศิริเอ้ย
เรื่อง เขียนโปรแกรมคิดเกรดด้วยภาษา php
เริ่มเผยแพร่ 06-12-2011
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม 827 คน

บทคัดย่อ

           เขียนโปรแกรมคิดเกรดด้วยภาษา php เป็นแนวคิดของการเขียนโปรแกรมด้วยกลุ่มคำสั่งตรวจสอบเงื่อนไข(elseif) นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์สร้างโปรแกรมได้หลากหลายโปรแกรมนะครับ นี้เป็นเพียงตัวอย่างการนำ elseif มาใช้ในการพัฒนาโปรแกรมคิดเกรด

     
File PDF Name: 8.pdf 
    
Download File
 
Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th