เผยแพร่ผลงานวิชาการ

รายงานการวิจัย, แบบฝึกหัด, เอกสารประกอบการเรียนรู้.

ผู้เผยแพร่ผลงาน : นายอาหนึ่ง ชูไวย

เรื่อง  โครงงานประเภทการสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบาย เรื่อง เกมการบวกคู่อันดับจากการสุ่มจำนวนเต็มบวก (An Additional Random Positive Intergers Order Pairs)

เริ่มเผยแพร่ 24-12-2018

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม 62 คน

บทคัดย่อ

          โครงงานประเภทการสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบาย เรื่อง เกมการบวกคู่อันดับจากการสุ่มจำนวนเต็มบวก (An Additional Random Positive Intergers Order Pairs)
File PDF Name: 62.pdf 
    
Download File

 
Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th