เผยแพร่ผลงานวิชาการ

รายงานการวิจัย, แบบฝึกหัด, เอกสารประกอบการเรียนรู้.

ผู้เผยแพร่ผลงาน : นายฉันทวัฒน์ ฉันทะ

เรื่อง  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการแก้อสมการ

เริ่มเผยแพร่ 11 พฤศจิกายน 2560

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม 66 คน

บทคัดย่อ

          เอกสารนี้ใช้ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และสำหรับนักเรียนที่มีความสนใจที่จะนำไปศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติม
File PDF Name: 56.pdf 
    
Download File

 
Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th