ผู้เผยแพร่ผลงาน : นางสาวกรรณิกา ปัญญะติ
เรื่อง แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค23102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เริ่มเผยแพร่ 20-06-2017
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม 284 คน

บทคัดย่อ


     
File PDF Name: 55.pdf 
    
Download File
 
Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th