เผยแพร่ผลงานวิชาการ

รายงานการวิจัย, แบบฝึกหัด, เอกสารประกอบการเรียนรู้.

ผู้เผยแพร่ผลงาน : นายอาหนึ่ง ชูไวย

เรื่อง  ใบงานบูรณาการเซตกับลูกประคบขี้เหล็ก

เริ่มเผยแพร่ 19-06-2018

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม 1300 คน

บทคัดย่อ

          ใบงานบูรณาการเซตกับลูกประคบขี้เหล็ก
File PDF Name: 50.pdf 
    
Download File

 
Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th