ผู้เผยแพร่ผลงาน : นางสาวดอกอ้อ เทพจักร
เรื่อง ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
เริ่มเผยแพร่ 05-08-2015
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม 1426 คน

บทคัดย่อ

          

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี

ชุดที่ 1 การเกิดปฏิกิริยาเคมี

     
File PDF Name: 40.pdf 
    
Download File
 
Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th