เผยแพร่ผลงานวิชาการ

รายงานการวิจัย, แบบฝึกหัด, เอกสารประกอบการเรียนรู้.

ผู้เผยแพร่ผลงาน : นายโยธิน ศิริเอ้ย

เรื่อง  สร้างสื่อการเรียนการสอนด้วย Flash

เริ่มเผยแพร่ 26-09-2011

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม 856 คน

บทคัดย่อ

          สร้างสื่อการเรียนการสอนด้วย Flash ---------------------------------------------- http://www.thoengwit.net/webyo/ ---------------------------------------------- ศึกษาและฝึกปฏิบัติการสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Flash
File PDF Name: 4.pdf 
    
Download File

 
Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th