ผู้เผยแพร่ผลงาน : นางจอมขวัญ โสภา
เรื่อง ชุดการสอนกิจกรรมแนะแนว เพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
เริ่มเผยแพร่ 25-07-2015
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม 975 คน

บทคัดย่อ

          

การใช้ชุดการสอนกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

     
File PDF Name: 39.pdf 
    
Download File
 
Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th