เผยแพร่ผลงานวิชาการ

รายงานการวิจัย, แบบฝึกหัด, เอกสารประกอบการเรียนรู้.

ผู้เผยแพร่ผลงาน : นางรัตติยา วงศ์วุฒิ

เรื่อง  ผลงานดีเด่นของนักเรียน ปีการศึกษา 2552

เริ่มเผยแพร่ 18-09-2012

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม 882 คน

บทคัดย่อ

          ผลงานดีเด่นของนักเรียน ปีการศึกษา 2552 ----------------------------- ผลงานดีเด่นของนักเรียน การแข่งขันทักษะทางวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียนช่วงชั้นที่ 3-4 ปีการศึกษา 2552 ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2552 ณ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 1.รางวัลเหรียญทอง ประเภทโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภททีม ช่วงชั้นที่ 3 นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันคือ 1.เด็กหญิงชิดชนก จันทร์สุข 2.นางสาวหทัยทิพย์ ใจโลกา 3.นางสาวลัคนา ไชยเนตร 2. รางวัลเหรียญเงิน ประเภทการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ช่วงชั้นที่ 3 นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันคือ เด็กชายมณธนะ อักษรดิษฐ์ การแข่งขันทักษะทางวิชาการและศิลปะ หัตถกรรมประจำปี 2552 ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2552 ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ จังหวัดเชียงราย 1.รางวัลเหรียญทอง ประเภทโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภททีม ช่วงชั้นที่ 3 นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันคือ 1.เด็กหญิงชิดชนก จันทร์สุข 2.นางสาวหทัยทิพย์ ใจโลกา 3.นางสาวลัคนา ไชยเนตร
File PDF Name: 13.pdf 
    
Download File

 
Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th