ผู้เผยแพร่
ชื่อผลงาน
ว/ด/ป
รายละเอียด

นายอาหนึ่ง ชูไวย

โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง แผนภาพการกระจายกำลังสองสมบูรณ์ n พจน์ ด้วยวิธีตารางสูตรการคูณ The nth Perfect Square Expansions Diagram by Using Multip

เผยแพร่ : 24-11-2012
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม : 1686 ครั้ง

24-11-2012

นายอาหนึ่ง ชูไวย

เอกสารการสอนภาคภาษาอังกฤษ เรื่อง ตรีโกณมิติเบื้องต้น 1

เผยแพร่ : 15-11-2012
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม : 699 ครั้ง

15-11-2012

นายอาหนึ่ง ชูไวย

ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน

เผยแพร่ : 02-11-2012
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม : 714 ครั้ง

02-11-2012

นายอาหนึ่ง ชูไวย

ปกิณกะคณิตศาสตร์ 1

เผยแพร่ : 01-11-2012
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม : 683 ครั้ง

01-11-2012

นายอาหนึ่ง ชูไวย

เอกสารการสอน เรื่อง สมบัติของเลขยกกำลัง (ม.5 พื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1)

เผยแพร่ : 01-11-2012
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม : 712 ครั้ง

01-11-2012

นายอาหนึ่ง ชูไวย

เอกสารการสอน เรื่อง สมบัติของเลขยกกำลัง (ม.2 เพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1)

เผยแพร่ : 01-11-2012
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม : 676 ครั้ง

01-11-2012

นางเกวลิน วุฒิสาร

ผลงานนักเรียนในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

เผยแพร่ : 04-10-2012
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม : 710 ครั้ง

04-10-2012

นางสาววรรณเพ็ญ จิรธีระพันธ์

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยวิธีการสอนแบบร่วมมือ Jigsaw

เผยแพร่ : 18-09-2012
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม : 1219 ครั้ง

18-09-2012

นางรัตติยา วงศ์วุฒิ

ผลงานดีเด่นของนักเรียน ปีการศึกษา 2552

เผยแพร่ : 18-09-2012
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม : 741 ครั้ง

18-09-2012

นางรัตติยา วงศ์วุฒิ

โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสำรวจ เรื่อง คณิตศาสตร์กับวิถีชีวิตชาวนา

เผยแพร่ : 18-09-2012
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม : 1764 ครั้ง

18-09-2012
หน้าที่ : [1][2][3][4]
Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th


ปิดหน้าต่างนี้