นางสุกัญญา บุตรพรม
เอกสารเลขที่ 22

รายงานการศึกษาการอ่านออกเสียง ร และคำควบกล้ำ ร ล ว สำหรับ นักเรียน ม.1

Post : 23-08-2013
 อ่าน 820 ครั้ง

นายอาหนึ่ง ชูไวย
เอกสารเลขที่ 21

โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง แผนภาพการกระจายกำลังสองสมบูรณ์ n พจน์ ด้วยวิธีตารางสูตรการคูณ The nth Perfect Square Expansions Diagram by Using Multip

Post : 24-11-2012
 อ่าน 1,863 ครั้ง

นายอาหนึ่ง ชูไวย
เอกสารเลขที่ 20

เอกสารการสอนภาคภาษาอังกฤษ เรื่อง ตรีโกณมิติเบื้องต้น 1

Post : 15-11-2012
 อ่าน 786 ครั้ง

นายอาหนึ่ง ชูไวย
เอกสารเลขที่ 19

ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน

Post : 02-11-2012
 อ่าน 810 ครั้ง

นายอาหนึ่ง ชูไวย
เอกสารเลขที่ 18

ปกิณกะคณิตศาสตร์ 1

Post : 01-11-2012
 อ่าน 806 ครั้ง

นายอาหนึ่ง ชูไวย
เอกสารเลขที่ 17

เอกสารการสอน เรื่อง สมบัติของเลขยกกำลัง (ม.5 พื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1)

Post : 01-11-2012
 อ่าน 795 ครั้ง

นายอาหนึ่ง ชูไวย
เอกสารเลขที่ 16

เอกสารการสอน เรื่อง สมบัติของเลขยกกำลัง (ม.2 เพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1)

Post : 01-11-2012
 อ่าน 758 ครั้ง

นางเกวลิน วุฒิสาร
เอกสารเลขที่ 15

ผลงานนักเรียนในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

Post : 04-10-2012
 อ่าน 803 ครั้ง

นางสาววรรณเพ็ญ จิรธีระพันธ์
เอกสารเลขที่ 14

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยวิธีการสอนแบบร่วมมือ Jigsaw

Post : 18-09-2012
 อ่าน 1,344 ครั้ง

นางรัตติยา วงศ์วุฒิ
เอกสารเลขที่ 13

ผลงานดีเด่นของนักเรียน ปีการศึกษา 2552

Post : 18-09-2012
 อ่าน 869 ครั้ง
 ปิดหน้าต่างนี้