นายอาหนึ่ง ชูไวย

โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง แผนภาพการกระจายกำลังสองสมบูรณ์ n พจน์ ด้วยวิธีตารางสูตรการคูณ The nth Perfect Square Expansions Diagram by Using Multip

Post : 24-11-2012
 อ่าน 1695 ครั้ง

นายอาหนึ่ง ชูไวย

เอกสารการสอนภาคภาษาอังกฤษ เรื่อง ตรีโกณมิติเบื้องต้น 1

Post : 15-11-2012
 อ่าน 705 ครั้ง

นายอาหนึ่ง ชูไวย

ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน

Post : 02-11-2012
 อ่าน 720 ครั้ง

นายอาหนึ่ง ชูไวย

ปกิณกะคณิตศาสตร์ 1

Post : 01-11-2012
 อ่าน 690 ครั้ง

นายอาหนึ่ง ชูไวย

เอกสารการสอน เรื่อง สมบัติของเลขยกกำลัง (ม.5 พื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1)

Post : 01-11-2012
 อ่าน 718 ครั้ง

นายอาหนึ่ง ชูไวย

เอกสารการสอน เรื่อง สมบัติของเลขยกกำลัง (ม.2 เพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1)

Post : 01-11-2012
 อ่าน 682 ครั้ง

นางเกวลิน วุฒิสาร

ผลงานนักเรียนในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

Post : 04-10-2012
 อ่าน 717 ครั้ง

นางสาววรรณเพ็ญ จิรธีระพันธ์

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยวิธีการสอนแบบร่วมมือ Jigsaw

Post : 18-09-2012
 อ่าน 1226 ครั้ง

นางรัตติยา วงศ์วุฒิ

ผลงานดีเด่นของนักเรียน ปีการศึกษา 2552

Post : 18-09-2012
 อ่าน 750 ครั้ง

นางรัตติยา วงศ์วุฒิ

โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสำรวจ เรื่อง คณิตศาสตร์กับวิถีชีวิตชาวนา

Post : 18-09-2012
 อ่าน 1771 ครั้ง
 ปิดหน้าต่างนี้