::::. บุคลากรกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มสาระ

   
 
 
นางรัตติยา วงศ์วุฒิ
 
   
 
 
นายเกียรติชัย ใจธรรมโรจน์
 
   
 
 
นางพิชยา วีระพงษ์
 
   
 
 
นายทศพล ปุกมณี
 
   
 
 
นายเกษม วีระพงษ์
 
   
 
 
นางปุญญิสา ยอดสุวรรณ
 
   
 
 
นางพิมพ์ชนก ปิงสุแสน
 
   
 
 
นายสุรชัย คำสุ
 

Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th