บุคลากรกลุ่ม : พนักงานรักษาความปลอดภัย


นายเริ่ม ธิโปทา

นายสนิท จันทร์เสาร์

นายเลิศ อินถา